bienvenidos

Itinerari. Fragments d'una recerca

Els quatre textos que recull aquest llibre d'Itinerari... estan extrets de tres obres de Lgaut: Travail de la foi (1962), Mutation de l'Église et conversion personelle (1975), i Introduction l'intelligence du pass et de l'avenir du christianisme (1970, 1985). A travs d'aquests textos queda palesa la preocupaci de Lgaut pel futur de l'experincia cristiana, com tamb de l'Esglsia. Al llarg de la seva reflexi ens dir que noms des d'una experincia discipular, arrelada en les profunditats humanes i en comuni amb Jess, es pot sortir de la crisi que actualment afecta els fonaments mateixos del cristianisme fins ara existent.


SUMARI

  1.             Pròleg, Lluís Ylla
  2. [1]          Confessi d'un intel.lectual
  3. [2]          Esdevenir deixeble
  4. [3]          Els primers deixebles
  5. [4]          L'obra espiritual