Itinerari. Fragments d'una recerca


Els quatre textos que recull aquest llibre d'Itinerari... estan extrets de tres obres de Légaut: Travail de la foi (1962), Mutation de l'Église et conversion personelle (1975), i Introduction à l'intelligence du passé et de l'avenir du christianisme (1970, 1985). A través d'aquests textos queda palesa la preocupació de Légaut pel futur de l'experiència cristiana, com també de l'Església. Al llarg de la seva reflexió ens dirà que només des d'una experiència discipular, arrelada en les profunditats humanes i en comunió amb Jesús, es pot sortir de la crisi que actualment afecta els fonaments mateixos del cristianisme fins ara existent.

SUMARI

                Pròleg, Lluís Ylla

    [1]          Confessió d'un intel.lectual

    [2]          Esdevenir deixeble

    [3]          Els primers deixebles

    [4]          L'obra espiritual