Pregàries d'home


L’essencial de la pregària humana s’inscriu en allò que l’home ha viscut veritablement. L’autor inicia amb aquestes paraules el seu breu tractat sobre la pregària en què la distinció entre fe i creences és primordial, com ho és també el vincle entre pregària, missió i testimoniatge. Cadascuna de les deu pregàries de Légaut que venen a continuació va precedida d’una breu introducció que en dóna la clau de lectura. Traducció de M. Angels Manen i Folch. Pròleg de Domingo Melero. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1994 (69 pàgs).